Download Studentbostadsföretagen - v3.96.1

Download Studentbostadsföretagen - v3.96.1
Package Name com.meetappevent.studentbostadsforetagen
Category ,
Latest Version 3.96.1
Get it On Google Play
Update March 24, 2020 (a year ago)
Studentbostadsföretagen - v3.96.1

Studentbostadsföretagen är landets branschorganisation för de som bygger, äger och förvaltar studentbostäder. Varje år anordnar vi ett antal träffar för våra medlemsföretag för att inspirera, informera och utbyta erfarenheter. Denna app är framtagen för att användas inför, under och efter våra medlemsträffar för bästa upplevelse. Med appen för du tillgång till program, deltagarlistor, presentationer etc. Inbyggt finns även en mentometerfunktion som används under våra träffar.

Let's download Studentbostadsföretagen - v3.96.1, one of the featured Apps in the category Events.
Search more in Events category and try the other Apps on the web,Apps is similar with Topi, JW Event, CEF, Santander MX, PSCC 2019, Voatz. Try more if you want.

Studentbostadsföretagen - v3.96.1 APK, developed by MeetApp Events publisher, one of the best free mobile apps available today. Is in the Events category of app store.

For this APK, at least Studentbostadsföretagen - v3.96.1 operating system Android 2.3.4+ or above to be able to install it.

Get Studentbostadsföretagen - v3.96.1 APK for free, with the latest version being 3.96.1, publishing date 2020-03-23, file size is 46.9 MB.About 1000 downloads are counted from the Google Play Store. Quite a lot. Update your apps. Enjoy it now !!!

Show more